IMPORTANT NOTICES

分子科学研究所

Site Search

Life@Okazaki

About Okazaki city

List of links to features and sightseeing information of Okazaki area
Links to information about daily life are also shown below.

Okazaki City Aichi Prefecture Official Tourism Website
https://okazaki-kanko.jp/en

Libra International Community Center
http://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1506/p012191.html

okazakiarea.pngOkazaki International Association (OIA)
http://oia1.jp/

"Aichi Now", Official site for tourism Aichi
https://www.aichi-now.jp/ (Japanese)
https://www.aichi-now.jp/en/ (English)


Okazaki~2020~ A New Road To The Future(Youtube)
201805.png