IMPORTANT NOTICES

分子科学研究所

Site Search

Research

Organization List

 

Director General KAWAI, Maki
Deputy Director General OKAMOTO, Hiromi

[##: Visiting Professor or Visiting Associate Professor]
[#: Adjunct] [*: additional post]
[ (CE) : Chief Engineer][ (CT) : Chief Technician][ (E) : Engineer]

Department of Theoretical and Computational Molecular Science (Director: SAITO, Shinji)

Division

Professor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Theoretical Molecular Science I SAITO, Shinji   KODA, Shin-ichi MATSUMURA, Yoshihiro
  MINAMITANI, Emi

SHITADE, ATSUO

 
Theoretical Molecular Science II ISHIZAKI, Akihito  

MIWA, Kuniyuki

SAKAMOTO, Souichi

Jo, Ju-Yeon

Computational Molecular Science EHARA, Masahiro#     ZHAO, Pei
  OKUMURA, Hisashi# ITOH, Satoru TANIMOTO, Shoichi
(IMS Fellow)
    ISHIDA, Tateki  
  OKAZAKI, Kei-ichi#    
Theoretical and Computational Molecular Science MORI, Hirotoshi##
YANASE, Youichi##
HIGASHI, Masahiro##    

Department of Photo-Molecular Science (Director: OHMORI, Kenji)

Division

Professor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Photo-Molecular Science I OKAMOTO, Hiromi#      
Photo-Molecular Science II OHMORI, Kenji   SUGAWA, Seiji
Sylvain de Leseleuc
TOMITA, Takafumi (Res.)
BHARTI, Vineet
KUNIMI, Masaya
CHAUHAN, Vikas Singh
Photo-Molecular Science III     NAGASAKA, Masanari  
KERA, Satoshi   FUKUTANI, Keisuke  
  TAKAYA, Hikaru    
Photo-Molecular Science Ⅳ ## SHIMADA, Kenya##
FUKUI, Ken-ichi##
KATSUKI, Hiroyuki##    

Department of Materials Molecular Science (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)

Division

Professor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow

 

 

 

Electronic Structure

YOKOYAMA, Toshihiko   KOITAYA, Takanori
YAMAMOTO, Kohei
 
KIMURA, Shin-ichi
(Cross Appt.)
     
ONISHI, Hiroshi
(Cross Appt.)
     
  SUGIMOTO, Toshiki SAKURAI, Atsunori SAITO, Hikaru
Electronic Properties YAMAMOTO, Hiroshi#      

 

Molecular Functions

HIRAMOTO, Masahiro   IZAWA, Seiichiro KIKUCHI, Mitsuru
  NISHIMURA, Katsuyuki    
  KOBAYASHI, Genki TAKEIRI, Fumitaka  
Materials Molecular Science ## KISHINE, Jun-ichiro## FURUKAWA, Ko##
OSHIMA, Yugo##
   

Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science (Director: IINO, Ryota)

Division

Professor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow

 

 

Biomolecular Functions

AONO, Shigetoshi#   MURAKI, Norifumi# Dayeon NAM (ExCELLS)
TOHDA, Rei (ExCELLS)
KATO, Koichi   YANAKA, Saeko
YAGI, Maho
 
IINO, Ryota   OTOMO, Akihiro KEYA, Jakia Jannat
Biomolecular Sensing AKIYAMA, Shuji      
  KURAMOCHI, Hikaru    

 

Complex Catalysis

UOZUMI, Yasuhiro   OKUMURA, Shintaro  
  MOMIYAMA, Norie OHTSUKA, Naoya

 

Functional Coordination Chemistry
 
  KUSAMOTO, Tetsuro MATSUOKA, Ryota MIZUNO, Asato
  SEGAWA, Yasutomo SUGIYAMA, Haruki  
Life and Coordination-Complex Molecular Science ## FUKAZAWA, Aiko##
WATANABE, Rikiya##
UEDA, Akira##    

Research Center of Integrative Molecular Systems (Director: AKIYAMA, Shuji)

https://groups.ims.ac.jp/organization/cimos/en/

Division

Professor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Trans-Hierarchical Molecular Systems AKIYAMA, Shuji   MUKAIYAMA, Atsushi
FURUIKE, Yoshihiko
 
  KURAMOCHI, Hikaru YONEDA, Yusuke  
SAITO, Shinji#      
  KOGA, Nobuyasu# KOSUGI, Takahiro KOGA, Rie (ExCELLS)
  KOBAYASHI, Genki#    
Functional Molecular Systems YAMAMOTO, Hiroshi  

HIROBE, Daichi

SATO, Takuro

 
Biomolecular Systems
 
AONO, Shigetoshi#      
KATO, Koichi#      
IINO, Ryota#      

Center for Mesoscopic Sciences (Director: OKAMOTO, Hiromi)

Division

Professor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Quantum Systems OHMORI, Kenji#      
  SUGIMOTO, Toshiki#    
  MINAMITANI, Emi#    
Supersensitive Measurements OKAMOTO, Hiromi  

NARUSHIMA, Tetsuya

YOSHIZAWA, Daichi

Hyo-Yong Ahn (Res.)#

 
EHARA, Masahiro#      
Broadband Multiscale Analysis IINO, Ryota#      
  KUMAGAI, Takashi NISHIDA, Jun  

Division of Advanced Molecular Science

Distinguished Professor Assistant Professor
FUJITA, Makoto* MITSUHASHI, Takaaki (Res.)

 

Professor (Cross Appointment) Associate Professor (Cross Appointment)
KIMURA, Shin-ichi  
  TAKAYA, Hikaru
ONISHI, Hiroshi  

Division of Research Innovation and Collaboration

Project Professor Special Senior Specialist Post-Doctoral Fellow
TAIRA, Takunori SANO, Yuji KAUSAS, Arvydas; Yahia, Vincent; LIM, HwanHong; Takeya Thomas Kei;
ICHII,Tomoaki; SUZUKI, Masayo

UVSOR Synchrotron Facility (Director: KERA, Satoshi)

http://www.uvsor.ims.ac.jp/defaultE.html

Division

Professor

Associate Professor Senior Researcher Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Advanced Accelerator Research KATOH, Masahiro
(Project Prof. )
    FUJIMOTO, Masaki  
Beam Physics and Diagnostics Research   TAIRA, Yoshitaka   SUGITA, Kento SALEHI DERAKH TANJANI, Elham
        MATSUDA, Hiroyuki
      OHIGASHI, Takuji  
Advanced Solid State Physics MATSUI, Fumihiko        
  TANAKA, Kiyohisa      
Advanced Photochemistry       IWAYAMA, Hiroshi  

 

Technical Staff NAKAMURA, Eiken (CE); HAYASHI, Kenji (E); MAKITA, Seiji (E); YAMAZAKI, Junichiro (CT); SAKAI, Masahiro (CT); YANO, Takayuki (CT); OKANO, Yasuaki (CT); TESHIMA, Fumitsuna; KONDO, Naonori; YUZAWA, Hayato; OTA, Hiroshi

Research Center for Computational Science (Okazaki Research Facilities)
Director: EHARA, Masahiro

https://ccportal.ims.ac.jp/en/

Professor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
EHARA, Masahiro     KANAZAWA, Yuki
  OKAZAKI, Kei-ichi  

 

  OKUMURA, Hisashi#    
SAITO, Shinji#      
    ISHIDA, Tateki#  
  OONO, Hitoshi    

 

Technical Staff IWAHASHI, Kensuke (CE); Mizutani, Fumiyasu (E); NAITO, Shigeki (CT); KAMIYA, Motoshi (CT); SAWA, Masataka; KINOSHITA, Takamasa; NAGAYA, Takakazu

Instrument Center (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)

https://www.ims.ac.jp/en/research/equipment_center.html

Team Leader Senior Researcher Project Research Staff
NAKAMURA, Toshikazu
SUZUKI, Toshiyasu
MINATO, Taketoshi ISHIYAMA, Osamu

 

Technical Staff SHIGEMASA, Eiji (Head of Department); TAKAYAMA, Takashi (E); FUJIWARA, Motoyasu (CT);
OKANO, Yoshinori; UEDA, Tadashi; URUICHI, Mikio; ASADA, Mizue; MIYAJIMA, Mizuki

 

Equipment Development Center (Director: YAMAMOTO, Hiroshi)

https://www.ims.ac.jp/en/research/device_dev.html

Technical Staff KONDOU, Takuhiko (CE); TOYODA, Tomonori (E); MATSUO, Junichi (CT); TAKADA, Noriko; KIMURA, Sachiyo; KIKUCHI, Takuro; KIMURA, Kazunori

 

Safety Office (Head: TANAKA, Shoji)

TANAKA, Shoji (Project Research Staff) TOMURA, Masaaki (Research Assistant)
Technical Staff# SHIGEMASA, Eiji (Head of Department)
TAKAYAMA, Takashi;  KIKUCHI, Takuro; SAKAI, Masahiro;  TESHIMA, Fumitsuna; UEDA, Tadashi; MAKITA, Seiji

Research Enhancement Strategy Office (Head: OKAMOTO, Hiromi)

Research Assistant Technical Staff
KATAYANAGI, Hideki HARADA, Miyuki (E)

Technical and Engineering Department (Head: SHIGEMASA, Eiji)

Technical Staff UCHIYAMA, Koichi (UC) (see above)

 

National Institutes of Natural Sciences

Exploratory Research Center on Life and Living Systems (ExCELLS)
Director: KATO, Koichi
http://www.excells.orion.ac.jp/en