HOME arrowResearch arrow Organization List

Organization List

Director General KAWAI, Maki
Deputy Director-General OKAMOTO, Hiromi


[##: Visiting Professor or Visiting Associate Professor]
[#: Adjunct] [*:additional post]
[SC: Section Chief] [UC: Unit Chief]

Department of Theoretical and Computational Molecular Science
(Director: SAITO, Shinji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Theoretical Molecular Science I SAITO,
Shinji
 

MORI,
Toshifumi

KODA, Shin-ichi

MATSUMURA,
Yoshihiro

  NOBUSADA,
Katsuyuki
IIDA,
Kenji

NODA, Masashi

KOIZUMI,
Kenichi

TAKEUCHI,
Takashi
(Res. )

  YANAI,
Takeshi
SAITOW,
Masaaki
(Res.)
XIONG,
Xiaogen
Theoretical Molecular Science II ISHIZAKI, Akihito  

NGUYEN,
Thanh Phuc

KATO, Akihito

FUJIHASHI,Yuta

Computational Molecular Science

EHARA,
Masahiro
#

  ITO, Soichi

ZHAO,
Ruisheng

ZHENG, Hong

 

OKUMURA,
Hisashi
#

ITOH, Satoru

 
    ISHIDA,
Tateki
 
OKAZAKI, Susumu*      
      ISHIMURA, Kazuya
Theoretical and Computational Molecular Science  

FUJITA,
Takatoshi
(Res. )

   
 

OKAZAKI,
Kei-ichi
(Res. )

   

SHIGETA,

Yasuteru##

NAGATA,Yuki##

KATO,Tsuyoshi##

   

 

Department of Photo-Molecular Science (Director: OHMORI, Kenji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Photo-Molecular Science I

OKAMOTO, Hiromi#

 

 

 
OHSHIMA,
Yasuhiro*
     
Photo-Molecular Science II OHMORI, Kenji  

TAKEI,
Nobuyuki

TANAKA,
Akira
(Res.)

ZHANG,
Yichi
Photo-Molecular Science III KOSUGI, Nobuhiro   NAGASAKA,
Masanari
YUZAWA, Hayato
KERA,
Satoshi
  UEBA,
Takahiro
MEISSNER,
Matthias
    KATAYANAGI,
Hideki
 
Photo-Molecular Science Ⅳ ## KANAI, Kaname##

HIRAHARA, Toru##

KISHIMOTO,
Tetsuo##

   

 

Department of Materials Molecular Science (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Electronic Structure YOKOYAMA,
Toshihiko
  UEMURA, Yohei  

NAKAMURA,
Takahiro

YU, Liwei

CHAVEANGHON,
Suwilai

Electronic Properties

YAMAMOTO, Hiroshi#

       
  NAKAMURA,
Toshikazu
ASADA,
Mizue
(Res.)
   
Molecular Functions HIRAMOTO,
Masahiro
 

IZAWA,

Seiichiro

  NAKAO, Satoru
SHINMURA, Yusuke
KIKUCHI, Mitsuru
  NISHIMURA,
Katsuyuki
     
Materials Molecular Science ##

NAKAMURA、

Masakazu##

TAJIMA, Naoya##

YOSHIKAWA,

Hirofumi##

     

 

Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science
(Director: UOZUMI, Yasuhiro)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Functions

AONO,
Shigetoshi
#

 

YOSHIOKA,
Shiro

MURAKI, Norifumi

 

KATO,
Koichi

 

YAGI,Maho
YANAKA,
Saeko

 

IINO,
Ryota

 

NAKAMURA,
Akihiko**

ANDO, Jun

 
    KURAHASHI,
Takuya
 
 

KURIHARA,
Kensuke

(Res.)#

   
Biomolecular Sensing

AKIYAMA, Shuji

     
  FURUTANI, Yuji TSUKAMOTO, Hisao  
Complex Catalysis UOZUMI, Yasuhiro   OSAKO, Takao
HAMASAKA, Go

Hirata,Shuichi

ANGGI,
Eka Putra

PAN, Shiguang

KIM,Kiseong

  MOMIYAMA, Norie IZUMISEKI, Atsuto

FUJINAMI,
takeshi

Functional Coordination Chemistry   MASAOKA, Shigeyuki KONDO, Mio V.K.K.Praneeth
Life and Coordination-Complex Molecular Science ##

OGOSHI,

Sensuke##

SHOJI,Osami##

TOSHA,

Takehiko##

   

**Okazaki Institute for Integrative Bioscience

Research Center of Integrative Molecular Systems (Director: AKIYAMA, Shuji)
http://cimos.ims.ac.jp/en/

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Trans-Hierarchical Molecular Systems AKIYAMA, Shuji   MUKAIYAMA, Atsushi
FURUIKE, Yoshihiko
  OUYANG,
Dongyan
  KOGA,
Nobuyasu

KOSUGI,

Takahiro

 

KOGA,Rie

KOBAYASHI, Naoya

  KOBAYASHI, Genki
(Res.)
     

SAITO, Shinji#

       
 

FURUTANI, Yuji#

     
Functional Molecular Systems YAMAMOTO, Hiroshi  

SUDA,
Masayuki

KAWAGUCHI,
Genta

(Res.)

URUICHI,
Mikio
 
  SUZUKI, Toshiyasu      
 

MASAOKA, Shigeyuki#

     
Biomolecular Systems AONO,
Shigetoshi#
       
KATO,
Koichi#
       
IINO,
Ryota#
       

 

Center for Mesoscopic Sciences (Director: OKAMOTO, Hiromi)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Quantum Systems OHMORI, Kenji#    

OKANO,
Yasuaki

CHIBA,
Hisashi

 
  NOBUSADA, Katsuyuki#    
Supersensitive Measurements OKAMOTO, Hiromi  

NARUSHIMA, Tetsuya

YOSHIZAWA, Daichi

LE, Quang Khai

HASHIYADA, Shun

  TAIRA, Takunori ISHIZUKI, Hideki

SATO, Yoichi

ZHENG, Lihe

KAUSAS, Arvydas

YAHIA, Vincent

LIM, HwanHong

Broadband Multiscale Analysis IINO, Ryota#      
  FUJI, Takao

NOMURA, Yutaka

SHIRAI, Hideto (Res.)

 

 

UVSOR Synchrotron Facility (Director: KOSUGI, Nobuhiro)
http://www.uvsor.ims.ac.jp/defaultE.html

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Advanced Accelerator Research KATOH,
Masahiro
  FUJIMOTO, Masaki

NAKAMURA,
Eiken (SC)
HASUMOTO,
Masami(UC)
YAMAZAKI,
Junichiro(UC)
HAYASHI,
Kenji (UC)
SAKAI,
Masahiro(UC)
TESHIMA,
Fumitsuna
KONDO,
Naonori

YANO, Takayuki
MAKITA, Seiji

GUO,Lei
Beam Physics and Diagnostics Research     OHIGASHI,
Takuji
 
Advanced Solid State Physics   TANAKA,
Kiyohisa
IDETA, Shinichiro  
       
Advanced Photochemistry     IWAYAMA, Hiroshi  


 

Research Center for Computational Science (Director: SAITO, Shinji)
https://ccportal.ims.ac.jp/en/

Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
EHARA, Masahiro   ITO, Soichi#

MIZUTANI,
Fumiyasu (SC)

IWAHASHI,
Kensuke (UC)
NAITO, Shigeki
SAWA, Masataka
MATSUO, Junichi
NAGAYA, Takakazu

 
  OKUMURA, Hisashi ITOH, Satoru#  

SAITO,
Shinji
#

     
    ISHIDA,
Tateki#
 
    OONO, Hitoshi  

 

Okazaki Institute for Integrative Bioscience (Director: IKENAKA, Kazuhiro )
http://www.oib.orion.ac.jp/English/

Department Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biosensing Research AONO, Shigetoshi  

YOSHIOKA,
Shiro#

MURAKI, Norifumi(Res.)#

 

Bioorganization Research KATO, Koichi  

YAGI, Maho#
YANAKA, Saeko#

ISHII, Kentaro

SUZUKI,
Tatsuya

IINO,
Ryota
 

NAKAMURA,
Akihiko

ANDO, Jun#

KAWAI, Fumihiro
 

KURIHARA,
Kensuke
(Res.)

 

WEN, Hsin-I

    KURAHASHI,
Takuya#
 

 

Instrument Center (Director: KERA, Satoshi)

Technical Staff
TAKAYAMA, Takashi (SC); OKANO, Yoshinori; MIZUKAWA, Tetsunori;
UEDA, Tadashi; FUJIWARA, Motoyasu;
NAKAO, Satoru; Oohara, Mika; NODA, Ippei; Yosuke AZUMA

 

Equipment Development Center (Director: YAMAMOTO, Hiroshi)

Technical Staff
AOYAMA, Masaki (SC); MIZUTANI, Nobuo (UC); KONDOU, Takuhiko (UC); TAKADA, Noriko; TOYODA, Tomonori 

 

Safety Office (Head: UOZUMI, Yasuhiro)

Assistant Professor Technical Staff (#)
TOMURA, Masaaki
TANAKA, Shoji

TAKAYAMA, Takashi; MIZUTANI, Nobuo;
SAKAI, Masahiro; KONDO,Naonori
UEDA, Tadashi; MAKITA, Seiji


Research Enhancement Strategy Office (Head: OKAMOTO, Hiromi)

Technical Staff
HARADA, Miyuki (UC)


Technical Division (Head: SHIGEMASA, Eiji )

Technical Staff
UCHIYAMA, Koichi (UC); YAMANAKA, Takaya;  (see above)